اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توسعه تولید داخلی و توجه به اشتغال است
مقام معظم رهبری

تمامی حقوق این سایت برای شرکت سرمایه گذاری اهداف محفوظ می باشد